Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν/ προϊόντα, μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος, αποστέλλοντας το αίτημα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sales@ethicsports.gr) στην Εταιρεία, με την υποχρέωση να καλύψει το κόστος επιστροφής του προϊόντος μέχρι το κατάστημα της Εταιρείας στην οδό Λεωφόρο Καραμανλή & Ευρυάλης– Λάρισα.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του ως άνω μηνύματός θα επιστρέψει στον αγοραστή τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο ίδιος. Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρεία στην αρχική του συσκευασία και να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία ή φθορά μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής Πώλησης κ.ο.κ.).

Εάν η επιστροφή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, το κόστος επιστροφής βαραίνει την τελευταία. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της Εταιρείας και μετά από έλεγχο του επιστρεφόμενου προϊόντος.

Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

Σε περίπτωση που το προϊόν φθάσει σε εσάς κατεστραμμένο, παρακαλούμε να ενημερώσετε την Εταιρεία αποστέλλοντας το αίτημα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sales@ethicsports.gr) ή τηλεφωνικά (+30 2410 579885-886), μέσα στις επόμενες 8 ώρες, ώστε να αναλάβει την ευθύνη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η επιστροφή.