Για κορυφαίες επιδόσεις στη προπόνηση και στους αγώνες
		
$data['details'] (array)
news_title Είναι όλα τα προϊόντα σας ελεγμένα για χρήση απαγορευμένων ουσιών;
news_title_en NULL
news_title_gr Είναι όλα τα προϊόντα σας ελεγμένα για χρήση απαγορευμένων ουσιών;
news_text Είναι αλήθεια ότι όλα τα προϊόντα σας είναι πιστοποιημένα για έλεγχο ντόπινγκ; Πώς μπορείτε να το εγγυηθείτε;

Ο ειδικός απαντά
Αγαπητή Βαλέρια, 
σε ευχαριστούμε για την ερώτησή σου, που μας δίνει την ευκαιρία να εμβαθύνουμε σε αυτό το ζήτημα. Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Όλα τα συμπληρώματά μας είναι πιστοποιημένα για έλεγχο ντόπινγκ (Doping Free Tested). Η EthicSport επενδύει μεγάλα ποσά για να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων της. Με μακροχρόνιες προσπάθειες κατορθώσαμε να εκπονήσουμε πρωτόκολλα έρευνας σχετικά με τις κλάσεις των ουσιών φαρμακοδιέγερσης που θα μπορούσαν ενδεχομένως να βρίσκονται στα συμπληρώματα διατροφής. Για τον σκοπό αυτόν προσφύγαμε στη βοήθεια ανεξάρτητων επαγγελματιών που εργάζονται σε δημόσια εργαστήρια, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη μέγιστη αμεροληψία. Εκτιμάται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η επιμόλυνση από παράνομες ουσίες φτάνει το 12%. Στην Ιταλία το πρόβλημα αυτό είναι λιγότερο διαδεδομένο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο τα ποσοστά είναι σχετικά υψηλά. Με το πρωτόκολλο έρευνας και την πολιτική που εφαρμόζουμε είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την απουσία αναβολικών και παραγώγων τους, β2 ανταγωνιστών, αμφεταμινών και εφεδρινών. Κάθε συμπλήρωμα διατροφής της EthicSport υποβάλλεται πρώτα σε δοκιμές πριν διατεθεί στην αγορά. Αυτή η μέθοδος εργασίας μας επέτρεψε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη πολλών ολυμπιονικών και πολλών ομάδων της Α΄ κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Η EthicSport είναι εδώ και πολλά χρόνια εταίρος πολλών ιταλικών ομοσπονδιών και πολλές εθνικές ομάδες διαφόρων αθλημάτων χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας.

Ελπίζουμε να λύσαμε όλες τις απορίες σου, με αθλητικούς χαιρετισμούς
η Τεχνική Ομάδα της EthicSport
news_text_en NULL
news_text_gr Είναι αλήθεια ότι όλα τα προϊόντα σας είναι πιστοποιημένα για έλεγχο ντόπινγκ; Πώς μπορείτε να το εγγυηθείτε;

Ο ειδικός απαντά
Αγαπητή Βαλέρια, 
σε ευχαριστούμε για την ερώτησή σου, που μας δίνει την ευκαιρία να εμβαθύνουμε σε αυτό το ζήτημα. Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Όλα τα συμπληρώματά μας είναι πιστοποιημένα για έλεγχο ντόπινγκ (Doping Free Tested). Η EthicSport επενδύει μεγάλα ποσά για να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων της. Με μακροχρόνιες προσπάθειες κατορθώσαμε να εκπονήσουμε πρωτόκολλα έρευνας σχετικά με τις κλάσεις των ουσιών φαρμακοδιέγερσης που θα μπορούσαν ενδεχομένως να βρίσκονται στα συμπληρώματα διατροφής. Για τον σκοπό αυτόν προσφύγαμε στη βοήθεια ανεξάρτητων επαγγελματιών που εργάζονται σε δημόσια εργαστήρια, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη μέγιστη αμεροληψία. Εκτιμάται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η επιμόλυνση από παράνομες ουσίες φτάνει το 12%. Στην Ιταλία το πρόβλημα αυτό είναι λιγότερο διαδεδομένο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο τα ποσοστά είναι σχετικά υψηλά. Με το πρωτόκολλο έρευνας και την πολιτική που εφαρμόζουμε είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την απουσία αναβολικών και παραγώγων τους, β2 ανταγωνιστών, αμφεταμινών και εφεδρινών. Κάθε συμπλήρωμα διατροφής της EthicSport υποβάλλεται πρώτα σε δοκιμές πριν διατεθεί στην αγορά. Αυτή η μέθοδος εργασίας μας επέτρεψε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη πολλών ολυμπιονικών και πολλών ομάδων της Α΄ κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Η EthicSport είναι εδώ και πολλά χρόνια εταίρος πολλών ιταλικών ομοσπονδιών και πολλές εθνικές ομάδες διαφόρων αθλημάτων χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας.

Ελπίζουμε να λύσαμε όλες τις απορίες σου, με αθλητικούς χαιρετισμούς
η Τεχνική Ομάδα της EthicSport
news_published NULL
news_published_en NULL
news_published_gr NULL
ic_id 491
page_id 00EECA854E
entity_id frm_entity_7
cat_id 59c8f0c36752f089550044
subcat_id NULL
subcat2_id NULL
item_status 1
item_order 25
cat_name FAQ
related
array
0006D4E183
array
page_id 0006D4E183
cat_id 5964c115f1915076920402
subcat_id 5964c1c7b1dee534797928
title ENERGIA RAPIDA +
mini_description Ενεργειακό υπερτονικό συμπλήρωμα διατροφής εμπλουτισμένο με γλυκίδια διαφορετικού χρόνου αφομοίωσης, αλανίνη, ηλεκτρολύτες, ταυρίνη και τζίνσεγκ. Παρέχει άμεση ενίσχυση διαρκείας στην ενέργεια του οργανισμού σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες άσκησης.
code 15-09
price 21.80
wholesale 0.00
friendly_url during-sports-performance/subcategory-5964c1c7b1dee534797928/energia-rapida-0006D4E183
furl energia-rapida-0006D4E183
category_furl during-sports-performance
subcategory_furl subcategory-5964c1c7b1dee534797928
item_order 11
priceNoFormat 0
link during-sports-performance/subcategory-5964c1c7b1dee534797928/energia-rapida-0006D4E183
totalQty 0
Price 0
variants
array
0085135E79
array
code 15-09
photos
array
media
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e.jpg
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/b775dc38f78c559ec6b34447eabbdd6e.jpg
default FALSE
files
array
0
array
page_id 0085135E79
file_id d901927a7d2fb1e98b869781d40f3dd5
file_name d901927a7d2fb1e98b869781d40f3dd5.pdf
file_desc_1 NULL
file_ext pdf
file_notes NULL
file_type application/pdf
file_order 1
file_desc_2 NULL
file_desc_3 NULL
file_desc_4 NULL
file_no 282
lang 0
title 10 φιαλίδια των 25 ml
in_stock 44
qty 44
sale [empty string]
volume [empty string]
weight 442.30
price 21.80
priceNoDiscount NULL
gallery
array
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/0461639e7d3653f765c720f67f41ff75_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/0461639e7d3653f765c720f67f41ff75_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/0461639e7d3653f765c720f67f41ff75_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/0461639e7d3653f765c720f67f41ff75_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/0461639e7d3653f765c720f67f41ff75_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/0461639e7d3653f765c720f67f41ff75_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/0461639e7d3653f765c720f67f41ff75_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/0461639e7d3653f765c720f67f41ff75_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/0461639e7d3653f765c720f67f41ff75.jpg
default FALSE
usage
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/bf36f4cb8ce77982c70ee511df294b34_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/bf36f4cb8ce77982c70ee511df294b34_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/bf36f4cb8ce77982c70ee511df294b34_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/bf36f4cb8ce77982c70ee511df294b34_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/bf36f4cb8ce77982c70ee511df294b34_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/bf36f4cb8ce77982c70ee511df294b34_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/bf36f4cb8ce77982c70ee511df294b34_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/bf36f4cb8ce77982c70ee511df294b34_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/bf36f4cb8ce77982c70ee511df294b34.jpg
photos
array
back fresheditor/Uploads/bf36f4cb8ce77982c70ee511df294b34_479x677.jpg
cover fresheditor/Uploads/0461639e7d3653f765c720f67f41ff75_479x677.jpg
008903954B
array
page_id 008903954B
cat_id 595e3d1462363387792785
subcat_id 5964c1b5d7e91893698440
title CARNITINA EXTRA
mini_description Συμπλήρωμα διατροφής καρνιτίνης σε υψηλή συγκέντρωση. Προτείνεται για αθλήματα αντοχής και υπερ-αντοχής. Το προϊόν ενισχύεται χάρη στην παρουσία βιταμίνης Β12 και ψευδαργύρου.

 
code 15-94
price 42.90
wholesale 0.00
friendly_url before-sports-performance/sport-supplements/carnitina-extra-008903954B
furl carnitina-extra-008903954B
category_furl before-sports-performance
subcategory_furl sport-supplements
item_order 24
priceNoFormat 0
link before-sports-performance/sport-supplements/carnitina-extra-008903954B
totalQty 0
Price 0
variants
array
00FB665173
array
code 15-94
photos
array
media
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22.jpg
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/da6c8dc2843054c48afa55d8fc50cb22.jpg
default FALSE
files
array
0
array
page_id 00FB665173
file_id 1f2a35a76fadccf20c2c5e0b17c3dfc6
file_name 1f2a35a76fadccf20c2c5e0b17c3dfc6.pdf
file_desc_1 NULL
file_ext pdf
file_notes NULL
file_type application/pdf
file_order 1
file_desc_2 NULL
file_desc_3 NULL
file_desc_4 NULL
file_no 472
lang 0
title 90 δισκία, 1600 mg/δισκίο
in_stock 49
qty 49
sale [empty string]
volume [empty string]
weight 144
price 42.90
priceNoDiscount NULL
gallery
array
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/6d2f235f6dbd78fac0c3f8f1611920da_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/6d2f235f6dbd78fac0c3f8f1611920da_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/6d2f235f6dbd78fac0c3f8f1611920da_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/6d2f235f6dbd78fac0c3f8f1611920da_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/6d2f235f6dbd78fac0c3f8f1611920da_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/6d2f235f6dbd78fac0c3f8f1611920da_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/6d2f235f6dbd78fac0c3f8f1611920da_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/6d2f235f6dbd78fac0c3f8f1611920da_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/6d2f235f6dbd78fac0c3f8f1611920da.jpg
default FALSE
usage
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/fdff28de27bb7fe7f9cc9a1c0c1e6b96_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/fdff28de27bb7fe7f9cc9a1c0c1e6b96_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/fdff28de27bb7fe7f9cc9a1c0c1e6b96_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/fdff28de27bb7fe7f9cc9a1c0c1e6b96_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/fdff28de27bb7fe7f9cc9a1c0c1e6b96_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/fdff28de27bb7fe7f9cc9a1c0c1e6b96_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/fdff28de27bb7fe7f9cc9a1c0c1e6b96_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/fdff28de27bb7fe7f9cc9a1c0c1e6b96_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/fdff28de27bb7fe7f9cc9a1c0c1e6b96.jpg
photos
array
back fresheditor/Uploads/23205c4ff0ea6a9c33667725bc0904fd_479x677.jpg
cover fresheditor/Uploads/6d2f235f6dbd78fac0c3f8f1611920da_479x677.jpg
FAQ

Είναι όλα τα προϊόντα σας ελεγμένα για χρήση απαγορευμένων ουσιών;

Είναι αλήθεια ότι όλα τα προϊόντα σας είναι πιστοποιημένα για έλεγχο ντόπινγκ; Πώς μπορείτε να το εγγυηθείτε;

Ο ειδικός απαντά
Αγαπητή Βαλέρια, 
σε ευχαριστούμε για την ερώτησή σου, που μας δίνει την ευκαιρία να εμβαθύνουμε σε αυτό το ζήτημα. Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Όλα τα συμπληρώματά μας είναι πιστοποιημένα για έλεγχο ντόπινγκ (Doping Free Tested). Η EthicSport επενδύει μεγάλα ποσά για να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων της. Με μακροχρόνιες προσπάθειες κατορθώσαμε να εκπονήσουμε πρωτόκολλα έρευνας σχετικά με τις κλάσεις των ουσιών φαρμακοδιέγερσης που θα μπορούσαν ενδεχομένως να βρίσκονται στα συμπληρώματα διατροφής. Για τον σκοπό αυτόν προσφύγαμε στη βοήθεια ανεξάρτητων επαγγελματιών που εργάζονται σε δημόσια εργαστήρια, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη μέγιστη αμεροληψία. Εκτιμάται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η επιμόλυνση από παράνομες ουσίες φτάνει το 12%. Στην Ιταλία το πρόβλημα αυτό είναι λιγότερο διαδεδομένο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο τα ποσοστά είναι σχετικά υψηλά. Με το πρωτόκολλο έρευνας και την πολιτική που εφαρμόζουμε είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την απουσία αναβολικών και παραγώγων τους, β2 ανταγωνιστών, αμφεταμινών και εφεδρινών. Κάθε συμπλήρωμα διατροφής της EthicSport υποβάλλεται πρώτα σε δοκιμές πριν διατεθεί στην αγορά. Αυτή η μέθοδος εργασίας μας επέτρεψε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη πολλών ολυμπιονικών και πολλών ομάδων της Α΄ κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Η EthicSport είναι εδώ και πολλά χρόνια εταίρος πολλών ιταλικών ομοσπονδιών και πολλές εθνικές ομάδες διαφόρων αθλημάτων χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας.

Ελπίζουμε να λύσαμε όλες τις απορίες σου, με αθλητικούς χαιρετισμούς
η Τεχνική Ομάδα της EthicSport

relative products

ENERGIA RAPIDA +

Ενεργειακό υπερτονικό συμπλήρωμα διατροφής εμπλουτισμένο με γλυκίδια διαφορετικού χρόνου αφομοίωσης, αλανίνη, ηλεκτρολύτες, ταυρίνη και τζίνσεγκ. Παρέχει άμεση ενίσχυση διαρκείας στην ενέργεια του οργανισμού σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες άσκησης.  21.80 € ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

CARNITINA EXTRA

Συμπλήρωμα διατροφής καρνιτίνης σε υψηλή συγκέντρωση. Προτείνεται για αθλήματα αντοχής και υπερ-αντοχής. Το προϊόν ενισχύεται χάρη στην παρουσία βιταμίνης Β12 και ψευδαργύρου.

  
42.90 € ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ