Για κορυφαίες επιδόσεις στη προπόνηση και στους αγώνες
		
$data['details'] (array)
news_title Μπορώ να χρησιμοποιώ ταυτοχρόνως RECUPERO, RAMTECH και TESTOGEN;
news_title_en NULL
news_title_gr Μπορώ να χρησιμοποιώ ταυτοχρόνως RECUPERO, RAMTECH και TESTOGEN;
news_text Είμαι 51 ετών, κάνω κολύμβηση master και γυμναστήριο χωρίς βάρη (μονόζυγο, κάμψεις, λάστιχα). Όντας αρκετά αδύνατος, χρειάζομαι συμπληρώματα για την υποστήριξη της μυϊκής μάζας. Υπάρχουν αντενδείξεις για την ταυτόχρονη χρήση του Recupero ή/και του Ramtech με το Testogen;

Ο ειδικός απαντά
Το Testogen μπορεί να συνδυάζεται χωρίς καμία αντένδειξη με άλλα συμπληρώματα διατροφής. Μπορείτε, συνεπώς, να χρησιμοποιείτε Recupero και Ramtech για την υποστήριξη της μυϊκής μάζας μετά από έντονες προπονήσεις. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε το Recupero με το Ramtech για να παρέχετε στον οργανισμό BCAA και ειδικά θρεπτικά συστατικά για το στάδιο της ανάκτησης. Για το Ramtech πρέπει να προτιμάται η χρήση το βράδυ, περίπου 1 ώρα πριν από τον ύπνο.
news_text_en NULL
news_text_gr Είμαι 51 ετών, κάνω κολύμβηση master και γυμναστήριο χωρίς βάρη (μονόζυγο, κάμψεις, λάστιχα). Όντας αρκετά αδύνατος, χρειάζομαι συμπληρώματα για την υποστήριξη της μυϊκής μάζας. Υπάρχουν αντενδείξεις για την ταυτόχρονη χρήση του Recupero ή/και του Ramtech με το Testogen;

Ο ειδικός απαντά
Το Testogen μπορεί να συνδυάζεται χωρίς καμία αντένδειξη με άλλα συμπληρώματα διατροφής. Μπορείτε, συνεπώς, να χρησιμοποιείτε Recupero και Ramtech για την υποστήριξη της μυϊκής μάζας μετά από έντονες προπονήσεις. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε το Recupero με το Ramtech για να παρέχετε στον οργανισμό BCAA και ειδικά θρεπτικά συστατικά για το στάδιο της ανάκτησης. Για το Ramtech πρέπει να προτιμάται η χρήση το βράδυ, περίπου 1 ώρα πριν από τον ύπνο.
news_published NULL
news_published_en NULL
news_published_gr NULL
ic_id 490
page_id 006AC8A531
entity_id frm_entity_7
cat_id 59c8f0c36752f089550044
subcat_id NULL
subcat2_id NULL
item_status 1
item_order 26
cat_name FAQ
related
array
005FDFA187
array
page_id 005FDFA187
cat_id 5964c14a144aa368813898
subcat_id 5964c1cb89313743194933
title RECUPERO
mini_description Προϊόν για αθλητές, ειδικό για τη σωματική και μυϊκή αποκατάσταση. Συμβάλλει στην αποτελεσματική ανάκτηση των δυνάμεων μετά από έντονη προπόνηση.
code 15-38
price 31.10
wholesale 0.00
friendly_url after-sports-performance/subcategory-5964c1cb89313743194933/RECUPERO-005FDFA187
furl RECUPERO-005FDFA187
category_furl after-sports-performance
subcategory_furl subcategory-5964c1cb89313743194933
item_order 18
priceNoFormat 0
link after-sports-performance/subcategory-5964c1cb89313743194933/RECUPERO-005FDFA187
totalQty 0
Price 0
variants
array
00CD329CCA
array
code 15-38
photos
array
media
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68.jpg
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/d3a770d3403786749597703921467a68.jpg
default FALSE
files
array
0
array
page_id 00CD329CCA
file_id e2e659cf21e70cea671fbb706d1e18fe
file_name e2e659cf21e70cea671fbb706d1e18fe.pdf
file_desc_1 NULL
file_ext pdf
file_notes NULL
file_type application/pdf
file_order 1
file_desc_2 NULL
file_desc_3 NULL
file_desc_4 NULL
file_no 318
lang 0
title 20 φακελάκια των 16.5 g
in_stock 50
qty 50
sale [empty string]
volume [empty string]
weight 330
price 31.10
priceNoDiscount NULL
gallery
array
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/5a1451369542aa7bfa7baad44eb4563c_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/5a1451369542aa7bfa7baad44eb4563c_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/5a1451369542aa7bfa7baad44eb4563c_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/5a1451369542aa7bfa7baad44eb4563c_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/5a1451369542aa7bfa7baad44eb4563c_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/5a1451369542aa7bfa7baad44eb4563c_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/5a1451369542aa7bfa7baad44eb4563c_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/5a1451369542aa7bfa7baad44eb4563c_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/5a1451369542aa7bfa7baad44eb4563c.jpg
default FALSE
usage
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/58b205f53fe7589051efaa63744a9434_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/58b205f53fe7589051efaa63744a9434_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/58b205f53fe7589051efaa63744a9434_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/58b205f53fe7589051efaa63744a9434_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/58b205f53fe7589051efaa63744a9434_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/58b205f53fe7589051efaa63744a9434_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/58b205f53fe7589051efaa63744a9434_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/58b205f53fe7589051efaa63744a9434_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/58b205f53fe7589051efaa63744a9434.jpg
photos
array
back fresheditor/Uploads/58b205f53fe7589051efaa63744a9434_479x677.jpg
cover fresheditor/Uploads/5a1451369542aa7bfa7baad44eb4563c_479x677.jpg
00A87D2974
array
page_id 00A87D2974
cat_id 595e3d1462363387792785
subcat_id 5964c1b5d7e91893698440
title TESTOGEN
mini_description Αποτελεί ένα τονωτικό προϊόν που συμβάλλει στη μείωση της σωματικής και πνευματικής κόπωσης. Περιέχει ψευδάργυρο που συμβάλλει στη διατήρηση των κανονικών επιπέδων της τεστοστερόνης στο αίμα.
code 15-51
price 38.70
wholesale 0.00
friendly_url before-sports-performance/sport-supplements/TESTOGEN-00A87D2974
furl TESTOGEN-00A87D2974
category_furl before-sports-performance
subcategory_furl sport-supplements
item_order 33
priceNoFormat 0
link before-sports-performance/sport-supplements/TESTOGEN-00A87D2974
totalQty 0
Price 0
variants
array
0097846E4F
array
code 15-51
photos
array
media
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344.jpg
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/d366a8a8051ce8ea87c4973b59c01344.jpg
default FALSE
files
array
0
array
page_id 0097846E4F
file_id 76ec5c3b453083fa79b9f1a4fb35ffa2
file_name 76ec5c3b453083fa79b9f1a4fb35ffa2.pdf
file_desc_1 NULL
file_ext pdf
file_notes NULL
file_type application/pdf
file_order 1
file_desc_2 NULL
file_desc_3 NULL
file_desc_4 NULL
file_no 326
lang 0
title 60 δισκία των 1200 mg
in_stock 43
qty 43
sale [empty string]
volume [empty string]
weight 72
price 38.70
priceNoDiscount NULL
gallery
array
cover
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/ff388db8617d1f9a26b11e1d2aba853a_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/ff388db8617d1f9a26b11e1d2aba853a_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/ff388db8617d1f9a26b11e1d2aba853a_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/ff388db8617d1f9a26b11e1d2aba853a_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/ff388db8617d1f9a26b11e1d2aba853a_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/ff388db8617d1f9a26b11e1d2aba853a_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/ff388db8617d1f9a26b11e1d2aba853a_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/ff388db8617d1f9a26b11e1d2aba853a_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/ff388db8617d1f9a26b11e1d2aba853a.jpg
default FALSE
usage
array
0
array
39x50 /fresheditor/Uploads/25ec273db98f9ada1f31eb253a81aa19_39x50.jpg
125x174 /fresheditor/Uploads/25ec273db98f9ada1f31eb253a81aa19_125x174.jpg
479x677 /fresheditor/Uploads/25ec273db98f9ada1f31eb253a81aa19_479x677.jpg
60x60 /fresheditor/Uploads/25ec273db98f9ada1f31eb253a81aa19_60x60.jpg
110x110 /fresheditor/Uploads/25ec273db98f9ada1f31eb253a81aa19_110x110.jpg
700x700 /fresheditor/Uploads/25ec273db98f9ada1f31eb253a81aa19_700x700.jpg
800x600 /fresheditor/Uploads/25ec273db98f9ada1f31eb253a81aa19_800x600.jpg
1024x768 /fresheditor/Uploads/25ec273db98f9ada1f31eb253a81aa19_1024x768.jpg
original /fresheditor/Uploads/25ec273db98f9ada1f31eb253a81aa19.jpg
photos
array
back fresheditor/Uploads/25ec273db98f9ada1f31eb253a81aa19_479x677.jpg
cover fresheditor/Uploads/ff388db8617d1f9a26b11e1d2aba853a_479x677.jpg
FAQ

Μπορώ να χρησιμοποιώ ταυτοχρόνως RECUPERO, RAMTECH και TESTOGEN;

Είμαι 51 ετών, κάνω κολύμβηση master και γυμναστήριο χωρίς βάρη (μονόζυγο, κάμψεις, λάστιχα). Όντας αρκετά αδύνατος, χρειάζομαι συμπληρώματα για την υποστήριξη της μυϊκής μάζας. Υπάρχουν αντενδείξεις για την ταυτόχρονη χρήση του Recupero ή/και του Ramtech με το Testogen;

Ο ειδικός απαντά
Το Testogen μπορεί να συνδυάζεται χωρίς καμία αντένδειξη με άλλα συμπληρώματα διατροφής. Μπορείτε, συνεπώς, να χρησιμοποιείτε Recupero και Ramtech για την υποστήριξη της μυϊκής μάζας μετά από έντονες προπονήσεις. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε το Recupero με το Ramtech για να παρέχετε στον οργανισμό BCAA και ειδικά θρεπτικά συστατικά για το στάδιο της ανάκτησης. Για το Ramtech πρέπει να προτιμάται η χρήση το βράδυ, περίπου 1 ώρα πριν από τον ύπνο.

relative products

RECUPERO

Προϊόν για αθλητές, ειδικό για τη σωματική και μυϊκή αποκατάσταση. Συμβάλλει στην αποτελεσματική ανάκτηση των δυνάμεων μετά από έντονη προπόνηση.  31.10 € ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

TESTOGEN

Αποτελεί ένα τονωτικό προϊόν που συμβάλλει στη μείωση της σωματικής και πνευματικής κόπωσης. Περιέχει ψευδάργυρο που συμβάλλει στη διατήρηση των κανονικών επιπέδων της τεστοστερόνης στο αίμα.  38.70 € ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ